De aanleiding

Ik zat in mijn diensttijd op de Johannes Post Kazerne in Havelte en was ingedeeld bij 47e PaInfBat.

Mooie tijd, veel lol, aangenaam kader, leuke oefeningen en ga zo maar door.

Je zit er nu eenmaal en dan moet je het er het beste van maken, nietwaar?

Op een gegeven moment kwam het bericht dat het 44e PaInfBat uit Zuidlaren naar Libanon moest

en dat er vrijwilligers werden gevraagd om de "afvallers" te vervangen.

Ik heb me toen vrij snel opgegeven om eens wat van de wereld te zien.

Maar er kwam maar geen oproep, en het idee bleef ergens ver in mijn achterhoofd hangen.

Tijdens een oefening in Duitsland werden er jongens terug gehaald naar Nederland

omdat ze zich ook opgegeven hadden als vrijwilliger en waren opgeroepen.

Maar ik bleef in Duitsland en vierde er mijn 20e verjaardag op 25 januari in de sneeuw.

Het was wel de beruchte winter van '79

Terug op de kazerne ging alles weer zijn gangetje tot er op een vrijdagmorgen het

bericht kwamdat ik me moest melden op het kantoor van de S3??

Of ik nog naar Libanon wilde als vrijwilliger.

Eenmaal ja gezegd hebbende kwam alles in een stroomversnelling.

Je hele hutje en mutje inpakken, afscheid op het middag-appél van het bataljon

en als een speer in een jeep naar Zuidlaren.